Setkání řeholníků a řeholnic v diecézích

2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který je slaven jako Den povolání k zasvěcenému životu.

V liturgii si připomínáme zasvěcení Ježíše v chrámu, kdy Maria s Josefem představili své dítě Pánu a obětovali pár holoubat. V tento den se zasvěcené osoby scházejí se svými diecézními biskupy, naše sestry působí v pěti diecézích (pražské, plzeňské, českobudějovické, královéhradecké a olomoucké), proto se v tento den vydaly do příslušné katedrály, kdy po mši svaté setkání pokračovalo povzbuzující přednáškou v radostném bratrském a sesterském společenství.