Zemřela Sr. Terezie Poštulková

Dne 9. ledna 2024 si Pán povolal k sobě naši sestru M. Terezii Poštulkovou.

Kéž jí otevře náruč svého milosrdenství a pro všechnu dobrotu a velkorysou lásku ji přijme do věčné blaženosti.

Se sestrou Terezií se rozloučíme v sobotu 27. ledna 2024 v 11.00 hodin při mši svaté v kapli Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ulici v Kroměříži.

Parte