Vánoční oktáv

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (Tit 2,11)

Ve svátečních dnech vánočního oktávu s pokorou a úžasem děkujeme za Boží Dítě, které nám Bůh skrze Marii daroval. Ježíš se narodil před více než dvěma tisíci lety v Betlémě. Zveme Vás nyní k malé foto procházce po těchto místech začátkem roku 2023 s modlitbou za těžce zkoušenou Svatou Zemi.