„Rozjásej se, sijónská dcero. Hle přichází k tobě tvůj Král…“

Během posledního víkendu před Vánocemi se v našem kroměřížském klášteře konala adventní duchovní obnova pojmenovaná „Rozjásej se, sionská dcero. Hle, přichází k tobě Tvůj Král!“

P. Jan Polák nám představil ve svých přednáškách encykliku papeže Jana Pavla II. se složitým názvem Mulieribus dignitatem ale s krásným obsahem, který všem doporučujeme. Účastnice tak měly možnost se v předvánočním shonu trochu zastavit a prožít tichý čas s Pánem. Do nového týdne vstupujeme povzbuzeny ve víře a s radostným očekáváním slavnosti Narození Božího Syna.