Sesterská pouť do Štípy a Choryně

V sobotu 7. října 2023 se některé z nás vydaly na pouť do míst, kde dříve působily naše sestry – do Štípy a do Choryně. Ve Štípě, při krásném poutním mariánském místě s kostelem Narození Panny Marie, nyní působí Kongregace sester Karmelitánek, v Choryni členové Institutu Krista Velekněze vedou Domov pro seniory Panny Marie Královny.

V sobotu 7. 10. 2023 jsme putovaly na naše bývalá působiště, do Štípy u Zlína a Choryně.

Ve Štípě, kde sestry začaly roku 1910 působit v chudobinci, se nás hned po příjezdu ujal P. František Sedláček. Slavil s námi mši svatou a potom nám v novém farním sále (který byl ještě před pár lety mandlovnou) vykládal o tom, jak se to stalo, že mu během covidu v kostele lidí neubylo, ale přibylo, a jak i covid může za to, že z mandlovny se stal krásný farní sál.

Podívaly jsme se i do přízemí domu, který nyní obývají sestry karmelitky a do jejich „rajské zahrady“ a po obědě jsme navštívily sesterské hroby na hřbitově.

Následoval přesun do Choryně. Ta byla od roku 1882 naším provinčním domem, dnes na tomto místě působí Institut Krista Velekněze – je zde domov pro seniory a zdejší komunita poskytuje zázemí lidem ze sociálně slabých životních podmínek.

Mohly jsme projít velkou zahradou, nakouknout i do kuchyně, v kapli se pomodlit nešpory. Pro většinu sester to byl návrat do místa začátků jejich řeholního života…

Cestou domů jsme se ještě zastavily na choryňském hřbitově.

Bylo krásné prožít společně celý den, vrátit se ke kořenům, vzpomínat… ale hlavně děkovat za všechno, co Pán skrze nás konal a koná.