Pouť na Mladifest do Medjugorje

Poslední červencový týden jsme se vypravily na pouť do bosenské Medjugorje, kde se konal již 34. Festival mladých tzv. Mladifest.

Tato každoročně pořádaná akce je po Světovém dni mládeže druhým největším pravidelným setkáním mladých katolíků.

Naši skupinu, která čítala 102 poutníků (dva autobusy) přihlášených přes spolek Centrum Medjugorje, doprovázeli kněží P. Petr Káňa, P. Jan Nekuda a P. Marek Výleta. Spolu s námi cestovaly ještě sestry dominikánky, Sr. Johanka a Sr. Anežka. Do Medjugorje však kromě nás mířilo přibližně dalších 12 autobusů poutníků z České republiky.

Mimo návštěvu míst tradičně spojených s fenoménem Medjugorje, tedy kopce Zjevení, kopce Križevac, či sochy Zmrtvýchvstalého, jsme se účastnili intenzivního duchovního programu Mladifestu, který byl plný svědectví víry a obrácení, katechezí a radostných setkání. Každý večer jsme se také spojovali spolu s odhadem 50 tisíci lidí mladých věkem či duchem ze 70 zemí světa při modlitbě růžence, litanií k Panně Marii, při mši svaté a adoraci. Večerní programy byly vždy obohaceny o další působivé prvky – první večer bylo představení všech zemí                       a průvod se státními vlajkami, dále průvod se sochou Panny Marie, modlitba se svíčkami a poslední večer přinášení plátna s modlitbami poutníků. Vše bylo neseno radostnou atmosférou, kterou podporoval hudební doprovod mezinárodního sboru a orchestru, který vznikl speciálně pro Mladifest, jenž svými písněmi mladé někdy roztančil, jindy vedl k usebranosti. Při mších svatých pokaždé koncelebrovalo několik biskupů a 500 – 600 kněží z celého světa.

V Medjugorji stále zaznívá hlavní poselství Panny Marie: „Mír, mír, mír“. Jsme vděčné, že jsme mohly zakusit atmosféru spojení národů v radosti a míru a modlíme se, aby i toto velké setkání přispělo k míru všude tam, kde se ho nedostává…

Sr. Anežka M. a Sr. Luisa