Ohlédnutí za duchovní obnovou

Na začátku srpna proběhla v Divokách duchovní obnova pro děvčata od 13 do 17 let.

Téma bylo: Neboj se, jen věř! a v srdcích nám zní: Jsem Boží a milovaná.