Noviciátní setkání v Hradci Králové

„Hle, jak je dobré a jak milé, když (bratři) sestry přebývají pospolu.“ Žalm 133,1

Díky jednomu životnímu jubileu se 8. května setkaly sestry z jednoho noviciátu v Hradci Králové …škoda jen, že den tak rychle uběhl 😊