Letos slaví 100 let náš dům v Praze na Žižkově

V domě na Žižkově v Kubelíkově ulici je od roku 2020 Nemocnice sv. Kříže

Stoletá historie této budovy v Kubelíkově ulici v Praze na Žižkově:

Video

– 1923: stavba Svobodárny a noclehárny pro ženy nazvaná Ženský domov Charlotty G. Masarykové

– 1936: kvůli finančním těžkostem byl objekt v dražbě prodán Kongregaci Milosrdných sester sv. Kříže

– 1943: byl dům zabrán německými okupantskými úřady

– 1946: opětovné působení sester, navrácený dům byl ve značně špatném stavu, sestry byly nuceny za velkých nákladů objekt opravit

– 50. léta: po vyvlastnění zřízeno sociální lůžkové zařízení Obvodního ústavu národní zdraví (OÚNZ) Praha 3, které se později proměnilo v interní nemocnici

– 2019: provoz nemocnice na Žižkově (v budově ve velmi špatném technickém stavu) se v rámci církevních restitucí vrátil Milosrdným sestrám sv. Kříže