Duchovní obnova pro mladé ženy

Během prvního únorového víkendu se v klášteře v Kroměříži konala duchovní obnova pro mladé ženy.

Během těchto duchovně nabitých dnů se účastnice ponořily do příběhů z evangelia, ve kterých Ježíš ukázal svou velikou lásku těm, kdo mu dali svou důvěru. Kéž bychom to v našich životech zakusili my všichni!