Kontakty

Česká provincie Kongregace
Milosrdných sester sv. Kříže
Koperníkova 1446/3
767 01 Kroměříž

Vrátnice: +420 573 342 749

Provinční představená: sr. Daniela Švecová

+420 573 342 893
sestry-scsc@klaster-km.cz

——————————————————————

BOHOSLUŽBY

Provinční dům, Koperníkova ul. 1446/3, Kroměříž

Kaple sv. Kříže
Mše svaté:
pondělí – sobota v 11:30 hod.
neděle: 7:30 hod.

Rozpis mešních intencí zde
Adorace na první pátek: 19:30 – 20:30 hod.

 

 

 

 

Nemocnice Sv. Kříže Žižkov,
Kubelíkova 1250/16, 130 00 Praha 3 Žižkov

Kaple sv. Anežky České
Aktuální informace naleznete zde