Duchovní obnovy

„Rozjásej se, sijónská dcero. Hle přichází k tobě tvůj Král…“

15. – 17. prosince 2023 vás srdečně zveme na adventní duchovní obnovu, která se uskuteční v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži na Koperníkově ulici.

Tato duchovní obnova je určena všem dívkám ve věku 18 – 30 let, které by se chtěly v čase adventního očekávání více ztišit a hlouběji připravit na příchod našeho Pána o Vánocích.

Těšit se můžete na čas prožitý s Pánem v hezkém prostředí našeho kláštera a naší klášterní zahrady. Sobotní den prožijeme v mlčení. Svými přednáškami nás bude provázet P. Jan Polák. Připraveno je téma hodnoty a povolání ženy v myšlenkách sv. Jana Pavla II. Také se můžete těšit na společnou i osobní modlitbu, adoraci, mši sv., bude též příležitost ke svátosti smíření, k osobním rozhovorům s knězem nebo sestrou.

Cena za pobyt a stravu je dobrovolná, dle možností každé z účastnic a budeme vděčné za tento příspěvek. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích.

V případě zájmu o účast na této duchovní obnově nebo dalších otázek, pište na adresu: duchovniobnova@seznam.cz. Přihlašovat se lze do 4.12.

Duchovní obnovy pro dívky od 10 do 12 let:

Kontaktní osoba: sr. Oldřiška Zálešáková
obnovaklaster@centrum.cz

Duchovní obnovy pro dívky od 13 – 17 let:

Kontaktní osoba: sr. Emanuela Vévodová
duchovniobnova@seznam.cz

Duchovní obnovy pro dívky a svobodné ženy
18 – 30 let, 30 – 45 let

Kontaktní osoba: sr. Emanuela Vévodová
duchovniobnova@seznam.cz

Individuální duchovní pobyty

Kontaktní osoba: sr. Emanuela Vévodová
duchovniobnova@seznam.cz