Duchovní obnovy

Duchovní obnovy pro dívky od 10 do 12 let:

Kontaktní osoba: sr. Oldřiška Zálešáková
obnovaklaster@centrum.cz

Duchovní obnovy pro dívky od 13 – 17 let:

Kontaktní osoba: sr. Emanuela Vévodová
duchovniobnova@seznam.cz

Duchovní obnovy pro dívky a svobodné ženy
18 – 30 let, 30 – 45 let

Kontaktní osoba: sr. Emanuela Vévodová
duchovniobnova@seznam.cz

Individuální duchovní pobyty

Kontaktní osoba: sr. Emanuela Vévodová
duchovniobnova@seznam.cz