Světové společenství

Dnes přes dva a půl tisíce sester v rozmanitých podmínkách, ve čtyřech světadílech usiluje prožívat tajemství kříže a zmrtvýchvstání Pána a následovat Krista v duchu evangelia a františkánské spirituality.

S důvěrou v Boží Prozřetelnost pohlížíme do budoucnosti. P. Theodosius řekl: „Bůh nás vede na různá místa, abychom tam působily pro jeho čest a k dobru lidí.“