Sestry v ČR

Jako Milosrdné sestry sv. Kříže chceme být neúnavné v hledání nových cest k lidem. Snažíme se vidět svět jako Boží stvoření a v každém člověku Boží obraz, vážit si jeho důstojnosti a obhajovat ji. V milosrdné lásce chceme být solidární s lidmi, zvláště s těmi na okraji společnosti.

V České provincii žije v současnosti přes 80 sester sv. Kříže. Naše služba se mění podle potřeby společnosti v místech, kde působíme. Podle možností se věnujeme výpomoci v pastoraci, výchově mládeže ve školách a na internátech, duchovní službě a ošetřování nemocných v nemocnicích a domovech pro seniory, péči o lidi na okraji společnosti, službě v církevních zařízeních, pořádáme duchovní obnovy. Svou modlitbou a obětí vyprošujeme Boží požehnání světu, církvi i všem, kdo se na nás obracejí se svými starostmi. Všechny činnosti nezastupitelným způsobem podporují naše starší a nemocné sestry svou modlitbou a obětí.

Duch a příklad našich zakladatelů neztratily ani dnes svou sílu. I při změněných potřebách a za úplně jiných podmínek nám mohou ukazovat směr a otvírat cesty k novým úkolům. Vnímáme Boží výzvu v rozmanitých nesnázích současnosti a snažíme se na ni odpovídat, ať už konkrétní pomocí či „nesením“ v modlitbě. Někdejší výrok P. Theodosia: „Co je potřeba doby, je vůle Boží“, zůstává pro naše společenství nadčasovým heslem…