česká provincie kongregace milosrdných sester
PROJEKTY REKONSTRUKCE VRÁCENÉHO MAJETKU


V rámci církevních restitucí byly řádu návráceny mnohé nemovitosti, lesy, louky, pole, rybníky a další...

Majetek který byl sestrám vzat, byl povětšinou velice zanedbáván, chátral, ztratil svou původní náplň a veškerá činnost sester byla z míst odstraněna. Oblast českého pohraničí, kde byly sestry původně velice činné je toho zářným příkladem, dnes oblast, kde se nachází většina navrácených pozemků, které si pronajímají soukromníci, je chátrající.

Když v roce 1868 přišly sestry do Chebu nevlastnily nic, do roku 1939 v Chebu žřídily soukromou obecnou školu, mateřskou školu, internát, staraly se o staré i nemocné lidi, a postupně koupily několik domů v hradební ulici, dále se rozšiřovaly o učitelský ústav, obchodní školu, měšťanku, až jejich školy navštěvovalo 1089 žákyň. V roce 1928 koupily pozemek o rozloze 6ha na kterém nechaly vybudovat nový klášter s kostelem Nalezení sv. Kříže. V roce 1933 jen v Chebu žilo 233 sester, které se staraly o obyvatele kraje ve všech věkových i společenských vrstvách. Nedaleko od Chebu během války sestry zakoupily statek v Paliči, který jim zajistil zásobování během válečných let, byly dodavatelem mléka do Chebu i okolí, na statku pracovalo 17 sester a 6 trvalých civilních zaměstnanců, dále příležitostně poskytovali pracovní příležitosti např. bulharům, nebo lidem s menšími prohřešky vůči zákonu.

Do roku 1960 řád o vše přišel. Dnešní stav statku po navrácení je žalostný, sestry z kraje byly vysídleny a jejich klášter v Chebu byl zanedbáván do té doby něž byla většina zdemolizovaná v roce 2016.

Jelikož chceme obnovovat nebo udržovat činnost na různých místech, chceme s Vámi sdílet postupy udržování, rekonstrukce navrácených objektů a spolupracovat na projetech pro jejich záchranu, společenství Milosrdných sester svatého Kříže nyní zdaleka nedisponuje tolika členkami jako v minulých letech, budeme vděční za jakoukoliv pomoc.