Kéž si ji Pán vede a naplňuje její srdce radostí, že Ho smí následovat cestou zasvěcení se Jemu a službě bližním.