Sestry chtěly Českou provincii co nejvíce poznat, tak zavítaly do mnoha našich komunit a míst, kde působíme. Všichni v těchto vzácných chvílích mohli zakusit radost ze vzájemného srdečného setkání a povzbuzení ve svém řeholním povolání.