Čas byl naplněný rozhovory, sdílením zkušeností z provincií, ale také společnou modlitbou, vytvářením společenství a vzájemným poznáváním se.