Setkání v Hegne

Od 9. do 12. června 2024 proběhlo v Hegne v Německu setkání evropských provinčních představených a asistentek naší kongregace.

Čas byl naplněný rozhovory, sdílením zkušeností z provincií, ale také společnou modlitbou, vytvářením společenství a vzájemným poznáváním se.