Pouť sester sv. Kříže po Královéhradecké diecézi

Konala se v sobotu 1. 6. 2024 u příležitosti 360. výročí založení diecéze a 10 let působení sester sv. Kříže v Hradci Králové.

První červnovou sobotu se sjelo do Hradce Králové necelých 20 sester z různých míst provincie. Začaly jsme mší svatou v katedrále Sv. Ducha, kterou celebroval Mons. Josef Kajnek, emeritní pomocný biskup královéhradecký. Poté se ještě s námi podělil o osobní zážitky se sestrou Lydií, jejíž hrob jsme se chystaly navštívit. Po poutavé prohlídce katedrály vedené kostelnicí Mgr. Miladou Fejtkovou jsme se přesunuly do biskupské rezidence, kde po posilnění obědem jsme se dozvěděly něco z historie biskupství.

Další část našeho putování patřila modlitbě u hrobů našich sester – sestry Konstantiny v Kuněticích a sester Augustiny a Lydie v Pardubičkách. Jejich životní příběh si můžete přečíst zde.

Naši pouť jsme zakončily na krásném místě v kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Po srdečném přivítání místním duchovním správcem P. Josefem Hubálkem jsme se společně pomodlily nešpory a před vystavenou Nejsvětější Svátostí děkovaly za vše, čím nás Pán obdarovává. Bylo nám spolu dobře, srdečné setkání nemělo konce, jako by se nám nechtělo rozjet zpět do našich komunit.

Bohu díky za tento požehnaný den!