25 let od prvních slibů

Poslední dubnovou sobotu v kapli provinčního domu v Kroměříži jsme při slavnostní mši svaté děkovali Bohu za 25 let života ve slibech našich tří spolusester.

V homilii zazněla i slova našeho zakladatele a papeže Františka:

„Stanete se opravdovými sestrami, když budete Ježíše – Ukřižovaného – vroucně, nade vše a ve všem milovat, když v něm budete vše a všechny chápat, skrze všechno se k němu pozvedat, když se budete z lásky k němu stávat jemu podobnými, především v utrpení, v trpělivosti a v odevzdanosti.“ (P. Theodosius Florentini)

Papež František v encyklice Laudato si’: „Bůh, který nás zve, abychom se velkoryse angažovali a dávali mu všechno, nám nabízí světlo a sílu, které na cestě potřebujeme. V srdci světa je vždy přítomný Pán života, který nás tolik miluje. Neopouští nás, nenechává nás samotné, protože se definitivně spojil s naším světem, zemí, a jeho láska nás pobízí ke hledání nových cest k němu.“

„Jeho Láska je věčná, nikdy nepřestává…“