Evropské setkání juniorek

Ve dnech 21. – 26. srpna 2023 se na Slovensku konalo Evropské juniorátní setkání.

Kromě domácích slovenských sester přicestovaly další ze Švýcarska, Německa, Čech a Chorvatska. Tématem setkání byla myšlenka blahoslavené sestry Zdenky: „Cíl každého úsilí je pouze jeden – být u něho, u Ježíše.“

Sestry prožily společné dny v různých místech provincie. Nejvíce času strávily v Trnavě, kde se nachází provinční dům, dále zavítaly do rodiště bl. sestry Zdenky, také do Bratislavy, kde ve zdejší nemocnici Sr. Zdenka pracovala jako ošetřovatelka. Za odvážnou pomoc pronásledovaným kněžím byla v  roce 1952 nespravedlivě odsouzena na dvanáct roků ztráty svobody. 

„Vždy máme jistotu, že jsme v Božích rukou a zcela se můžeme spoléhat na jeho otcovskou dobrotu.

Náš život je v rukou Krista. Jeho všemohoucnost nás dokáže učinit šťastnými. Cokoli nás zastihne dnes nebo zítra, do smrti, On o tom ví a při všem nám žehná. Jeho všemohoucnost neopustí ani na jeden den naše slabé ruce, jeho dobrotivost rovná všechny cesty našeho života.“ bl. Zdenka