Pouť do Svaté země 2023

Na přelomu ledna a února putovaly tři sestry naší kongregace po Svaté zemi v místech velikých Božích milostí.

Sestry prožívaly zcela autenticky události z Ježíšova a Mariina života, příběhy Izraelského národa, ale také se jich dotkla současná nelehká situace všech obyvatelů tohoto území, kdy pak o to víc pro tuto zemi vyprošovaly pokoj. Zažily mnoho nádherných chvil plných Božího požehnání a pozorností.

V Nazaretě, v kostele sv. Josefa vybudovaném nad domem Svaté rodiny, v místě, kde Ježíš byl podřízen svým rodičům a sv. Josef je zde vyzdvihován jako symbol věrnosti, obnovily své řeholní sliby. V malebném pouštním údolí Wádi Quelt slavily mši svatou, kdy si připomněly Ježíšovu cestu z Jericha do Jeruzaléma s podobenstvím o milosrdném Samaritánovi.

K pravé pouti patří snést něco těžkého či nepříjemného, přesto při předpovědi velmi nejistého počasí se poutnicím déšť skoro vyhýbal a jako bonus byly obdarovány duhou při plavbě po Galilejském jezeře. Bohu díky za tento krásný čas!